10 Ton Tandem Axle Protipožarni tanker

Embed HTML not available.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE
STANDARDI
MOŽNOSTI